Kies taal

Methodologie

In onze zoektocht naar de ideale kandidaat nemen we u doorheen de volgende stappen:
 

1. Intake gesprek

Het intake gesprek is van het grootste belang om inzicht te krijgen in uw verwachtingspatroon, de functie, het gewenste profiel, de cultuur van het bedrijf en het bepalen van de ideale aanwervingsstrategie.

● Hoe is de vacature ontstaan?
     - Interne promotie, ontslag, nieuw gecreëerde functie ...
     - Door wie werd ze gecreëerd?
     - Zijn er interne kandidaten die meegenomen dienen te worden in de selectie?
● Bespreking van de aangeboden compensation package
     - Verloningsstructuur
     - Titel van de positie
     - Titel van de positie
     - Doorgroei- en ontplooiingskansen
● Benchmarking package t.o.v. de markt
● Waarde- en cultuuranalyse van uw bedrijf
     - DNA & cultuur van het bedrijf, het departement, de N+1, de collega’s
     - Het begrijpen van strategie, denkproces en organisatiestructuur van uw bedrijf
     - Verwachting van interne en externe klanten, en stakeholders
     - Waarden gehanteerd door het bedrijf
● Gewenste skillset, competenties, ervaring en potentieel
● Toe te passen methode
● Bespreking van de geschikte recruitmentkanalen, indien van toepassing
     - Employer branding
     - Communicatiebudget
     - Opties: advertentie, online, database, search ...
 

2. Uitwerken vacature

● Opstellen competentieprofiel en selectiecriteria
● Opstellen jobbeschrijving
● Opstellen en ontwerpen advertentie
● Goedkeuring door opdrachtgever
 

3. Search & Selection

● Publiceren van de advertentie
● Activeren van de database search
● Cv-screening en administratieve verwerking
● Opmaken en uitnodigen van relevante kandidaten
● Interviewen en opmaken van competentie- en persoonlijkheidsprofielen van kandidaten
● Schriftelijk beantwoorden van de niet weerhouden kandidaten
● Schriftelijke rapportering van de shortlistkandidaten aan de opdrachtgever
● Introductie van kandidaten bij de opdrachtgever
● Uiteindelijke selectie
 

4. Opvolging

● Bemiddeling contractonderhandeling, referentiechecks
● Opvolging van de integratie van de kandidaat in de nieuwe job
● Post assignment feedbackmeeting met de opdrachtgever en de kandidaat