Kies taal

Hoeveel kost een headhunter?


Een headhunter of executive search firm helpt bedrijven hogere kaderfuncties of gespecialiseerde profielen in te vullen. Hiervoor bestaat geen standaardvergoeding. De fee hangt af van de specialisatie, de reputatie, de aangeboden diensten, het land, de bedrijfstak en het type van headhuntingkantoor.

Algemeen kan je 4 types van vergoedingssystemen onderscheiden:
 

1. No cure, no pay.

Geen resultaat, geen factuur. In het jargon wordt dit contingency based search genoemd. Als klant betaal je enkel een fee als een door de headhunter voorgestelde kandidaat een arbeidsovereenkomst bij jou tekent. De vergoeding varieert meestal tussen 20 en 33,3% van het brutojaarsalaris.

Doorgaans wordt op exclusieve basis gewerkt, waarbij het bedrijf met slechts 1 kantoor in zee gaat. Voor bepaalde functies of in specifieke sectoren (zoals in IT, engineering of financial) wordt soms op niet-exclusieve basis gewerkt.

2. Retained search

In dit systeem wordt met betaling in schijven gewerkt. De eerste schijf (meestal een derde van de fee) wordt bij aanvang van de opdracht betaald, ongeacht het resultaat van de wervingsopdracht.

De overige schijven zijn wel gerelateerd aan het resultaat. De tweede schijf wordt meestal betaald bij de presentatie van de geshortliste kandidaten, de derde schijf na de ondertekening van een arbeidsovereenkomst. De vergoeding ligt meestal tussen 25 en 33,3% van het brutojaarsalaris.

Omdat vooraf reeds een betaling gebeurt voor het te leveren werk, wordt bij retained search steeds op exclusieve basis gewerkt.

3. Flat fee

Bij dit minder gebruikelijke vergoedingssysteem komen beide partijen vooraf een vast bedrag overeen, niet gelieerd aan het salaris van de kandidaat.

Verder zijn er twee opties: ofwel wordt de fee sowieso betaald, ofwel enkel bij de succesvolle invulling van de vacature.

Dit systeem wordt meestal gekozen als vooraf een vast bedrag dient gebudgetteerd te worden of als het gaat over een extreem moeilijk te vinden profiel (of een specifieke persoon), waarbij de kans op succes onzeker is.

4. Insourcing

Bij insourcing tenslotte, gaat een search executive intern of extern als recruiter aan de slag voor het bedrijf tegen een vooraf vastgelegde fee (per uur, dag, of maand), onafhankelijk van het aantal werknemers dat aangetrokken worden.

Dit gebeurt meestal als een grote piek aan aanwervingen wordt verwacht of indien gedurende een middellange periode op constante basis nieuwe mensen moeten aangeworven worden.
 

Modaliteiten: enkele tips

Een goede raad: neem de samenwerkingsovereenkomst grondig door en controleer wat al dan niet in de vergoeding is inbegrepen en wat de precieze modaliteiten zijn.

De definitie van een brutojaarsalaris is bijvoorbeeld geen standaardterm. Dit wordt in België meestal gedefinieerd als brutojaarsalaris x 13,92 (vakantiegeld en dertiende maand) + voorgestelde bonus en/of commissieregeling. Verder worden items zoals een bedrijfswagen, gsm, laptop, maaltijdcheques, groeps-en hospitalisatieverzekeringen, forfaitaire onkostenvergoeding, en andere voordelen al dan niet meegenomen in de berekening van het jaarsalaris.

Bij de No cure, no pay-, Flat fee- en Insourcingvergoedingssystemen worden eventuele assessmenttesten meestal apart aangerekend. In Retained search-opdrachten is dit soms in de prijs inbegrepen. Indien inbegrepen, vraag dan na of er enkel een assessment wordt afgenomen van de finale kandidaat, of dat alle geshortliste kandidaten een assessment ondergaan vooraleer de finale keuze wordt gemaakt. En check eveneens de kwaliteit van de inbegrepen assessmenttest. Deze kan variëren van een snelle online vragenlijst die de kandidaat thuis invult, een korte inhouse test voor of na het sollicitatiegesprek, tot een hele dag assessment bij een externe assessmentspecialist.
 

Besluit

Uiteraard bestaan er ook hybride vormen gebaseerd op een stuk vaste en een stuk variabele vergoeding of een vergoeding die afhangt van de functie, het salaris of de moeilijkheid van de in te vullen functie.

Er wordt zelden onderhandeld over deze vergoedingen, alhoewel de modaliteiten en het contract uiteraard steeds besproken kunnen worden.

Tenslotte nog dit. Dit artikel gaat over de kost van een headhunter, slimme bedrijven zien dit echter eerder als een waardevolle investering in hun toekomst. Je hebt uiteraard zelf in je professionele leven al gewerkt met excellente en minder goede collega’s en het verschil in output en werkplezier tussen die 2 behoeft, denk ik, geen verder betoog. Denk dus zeker ook eens na over wat het je zal kosten indien je geen headhunter inzet en je genoegen neemt met een kandidaat waarvan je voelt dat hij niet de geknipte nieuwe collega is.

 


View All News