Kies taal

Onze diensten

Afhankelijk van de opdracht en het in te vullen profiel gaan we over tot één, of een combinatie van meerdere, rekruteringstechnieken:
 

1. Search en Selection

Media Search

We gaan samen na wie u zoekt en wat u precies verlangt. We vertalen dit in een functie- en competentieprofiel waarna we de geschikte mediamix bespreken.

We hebben het over employerbranding en welke kanalen het best worden aangewend om tot een optimaal resultaat te komen: kranten, jobsites, jobmagazines, gespecialiseerde pers en social media zoals LinkedIn en Facebook. In functie van uw budget en de kortingen bedongen door Freshfield Recruitment kiezen we de sterkste combinatie.

We werken met gespecialiseerde communicatiebureaus om zo efficiënt mogelijk uw jobadvertentie te vertalen naar actieve en passieve kandidaten.

We bepalen samen of tests worden afgenomen, en zo ja welke. Vooraf bepaalde criteria weerhouden slechts die kandidaten die zowel qua competenties, cultural fit, ervaring en persoonlijkheid aansluiten bij het besproken profiel.

Op basis van interviews en tests wordt een shortlist opgesteld en een uitvoerige rapportering aangeleverd over de finale kandidaat of kandidaten, waarna we overgaan tot de uiteindelijk selectie.
 

Direct Search

We volgen dezelfde stappen als beschreven bij Media Search maar slaan de advertentiefase over en richten ons meteen op onze database, de Freshfield CV Warehouse, e-mail networking en ons relatienetwerk.

Freshfield Recruitment ontfermt zich over de rekrutering en werkt met de opdrachtgever toe naar de uiteindelijke selectie van het beschreven profiel.
 

2. Executive Search – Headhunting

Vaak weten onze opdrachtgevers heel goed welk profiel ze willen, welke ervaringen, kennis en opleiding de ideale kandidaat heeft genoten. Soms heeft men al potentiële medewerkers op het oog, maar weet men niet goed hoe ze te benaderen of vindt men het ethisch ongepast om hen zelf te contacteren.

Heeft u enkel een specifiek profiel in gedachten of kent u mensen die deze functie momenteel reeds uitvoeren bij uw concurrenten? Heeft u contactgegevens van deze personen of heeft u graag dat wij deze voor u vinden? Of weet u wie u wilt aanwerven, maar loopt de onderhandelingsfase minder vlot dan gehoopt?

Onze vergaarde kennis op dit domein maken dat wij u niet alleen kunnen bijstaan bij deze vragen, wij voeren deze opdracht voor u ook op een uiterst professionele en discrete manier uit. Wij volgen steeds de geplogen gedragsregels en ethische codes.
 

3. Assessment

Interne kandidaten die alleen promotie maken omdat ze goed presteren in hun huidige functie, of externe kandidaten die enkel worden aangeworven op basis van hun verwezenlijkingen, komen vaak onder grote druk te staan.

In de literatuur wordt dit omschreven als het “Peter Principle” en verwijst het naar mensen die promotie maken tot "ze hun niveau van incompetentie bereiken". Een oud gezegde, maar nog steeds actueel.

Om dit te vermijden doen steeds meer organisaties beroep op een extern assessment center. Hier meet men in welke mate een kandidaat over de juiste competentieset beschikt om een bepaalde functie in te vullen.

Op basis van een correct assessment geven wij u een antwoord over de precieze competenties van de kandidaten, aandachtspunten met betrekking tot huidige en toekomstige opleidings- en developmentnoden, en de cultural fit en persoonlijkheidsmatch nodig om de beoogde functie optimaal te kunnen invullen.

Bovendien hebben heel wat opdrachtgevers behoefte aan een “educated second opinion” over een potentiële interne kandidaat, om tot een objectieve en gefundeerde beslissing te komen.

Tenslotte helpt een assessment center om high potentials aan de organisatie te binden. Door hun ontwikkelingsbehoeften in kaart te brengen kan gezamenlijk een development- en opleidingstraject worden uitgetekend dat talent management koppelt aan een duidelijke carrièreplanning.
 

4. Interim Management

Heeft u voor specifieke projecten een bepaalde competentie niet, niet meer of nog niet in huis? Freshfield Recruitment werkt samen met een pool van freelance managers die omwille van hun welbepaalde achtergrond, ervaring en expertise een antwoord kunnen bieden.

Denk hierbij aan projecten die betrekking hebben op change management, herstructurering, integratie of opleidingsnoden binnen de organisatie, of het verzekeren van de continuïteit in afwachting van de selectie van een opvolger bij het vertrek van een sleutelfiguur.

Wij luisteren graag naar uw probleemstelling, formuleren uw behoefte in een profiel, en bieden u geschikte kandidaten aan voor een gesprek en evaluatie.